Зүүн Хүрээ Дашчойлин хийд.

Дэлгэрэнгүй

Хийдийн эрхэм зорилго

Image

Хийдийн эрхэм зорилго

Ард түмний сайн сайхан, тус амгалангийн тухайд хурал ном, шашин соёлын зан үйлсийг явуулахын зэрэгцээ уламжлалт шашин соёлоо сэргээн судлах, хүмүүнлэгийн болон байгаль орчиноо хайрлан хамгаалах үйлсийг дэлгэрүүлэх.