Зүүн Хүрээ Дашчойлин хийд.

Бүлэг

Нийгмийн ажил

Image

Байгаль орчин хамгаалах болон Хүмүүнлэгийн үйл ажиллагаа

Зүүн Хүрээ Дашчойлин хийд нь дотоод гадаадын болон олон улсын хүмүүнлэгийн байгууллагатай хамтран нийгмийн сайн сайхны төлөө олон ажлуудыг хэрэгжүүлж байдаг.

Дэлгэрэнгүй